Kredyty Hipoteczny Dla
Wolnych Zawodów

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy kredyt na rynku​

Jak otrzymać kredyt hipoteczny?

Złóż wniosek

Wypełnij formularz lub zadzwoń w godzinach pracy

Poczekaj na decyzję

Postaramy się przedstawić Ci decyzję kredytową w ciągu 24 godzin

Podpisanie umowy

Jesteśmy gotowi pojawić się w wybranym przez Ciebie miejscu

Finansowanie kredytu hipotecznego dla:​

Godziny Pracy: Poniedziałek - Piątek 09:00 - 17:00
Zadzwoń:

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych produktów bankowych. Jest to zobowiązanie długoterminowe, dlatego banki chcą jak najlepiej zabezpieczyć się, aby zostało one spłacone.

Przed jego udzieleniem badają więc zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Bardzo istotny w takim badaniu jest zawód jaki kredytobiorca wykonuje.

Sprawdźmy czy i na jakich zasadach polskie banki przyznają kredyty dla osób wykonujących wolne zawody, oraz które zawody są jako takie postrzegane?

Wolny zawód, czyli jaki?

Na wstępie musimy rozróżnić dwa pojęcia. Wolny zawód, oraz zawód zaufania publicznego. Osoba wykonująca wolny zawód, to wysoko wyspecjalizowany profesjonalista, który pracuje na własny rachunek, lub dla podmiotów zewnętrznych na zlecenia. Zwykle są to posiadacze firm, lub osoby pracujące na umowę o dzieło lub zlecenie.

Z punktu widzenia prawa, wolne zawody można zakwalifikować na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Jako wolne zawody Ustawa wskazuje: lekarzy, pielęgniarki, położne, tłumaczy, architektów, techników dentystycznych oraz niektórych nauczycieli, a wolny zawód to taki, który wykonuje się bez zatrudnienia na podstawie umowy etatowej, umów zlecenia, o dzieło, a także innych.

Kodeks natomiast jako wolny uznaje zawód: adwokata, architekta, aptekarza, brokera ubezpieczeniowego, doradcy inwestycyjnego, podatkowego, księgowego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, tłumacza i wiele innych.

Banki w swoich ofertach jako wolne zawody traktują te, które cieszą się zaufaniem publicznym. Wśród nich możemy znaleźć takie zawody jak: lekarz wszystkich specjalności, weterynarz, farmaceuta, stomatolog, adwokat, radca prawny, komornik, notariusz, biegły rewident, architekt, rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, doradca podatkowy, doradca inwestycyjny, rzeczoznawca majątkowy, księgowa/wy.

Zwykle decydują się oni na założenie własnej firmy i działanie wyłącznie na swój rachunek. Grupa tych osób w Polsce stale rośnie.

Zawód zaufania publicznego to natomiast pojęcie węższe. Są to zawody, spełniające role o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i troski o realizację interesu publicznego.

Ponadto istotne jest ich funkcjonowanie w ramach samorządu zawodowego przypisanego do danej profesji. Wykonywanie zawodów zaufania publicznego często wiąże się również z koniecznością zdobycia certyfikatów i zezwoleń, które wykraczają poza wiedzę nabytą w trakcie studiów.

Oprócz charakteru pracy, osoby wykonujące zawód zaufania publicznego powinny wykazywać się cechami takimi jak: wysoka moralność, samodzielność, niezależność. Zwraca się tu uwagę na aspekty publiczne i profesjonalizm, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów, a jego spłata

Banki chętnie przyznają kredyt dla wolnych zawodów, ponieważ zapotrzebowanie na nie, nie zniknie mimo zmian społecznych, środowiskowych, czy gospodarczych. Doskonałym przykładem są tu lekarze.

Ponadto mogą oni często liczyć na ofertę preferencyjną. Przyjmuje się tez, że profesje takie jak lekarz, czy adwokat charakteryzują się względnie wysokimi zarobkami, tym samym ich zdolność kredytowa zwykle jest wysoka.

Banki biorą pod uwagę również cel przeznaczenia takiego kredytu. Profesjonaliści często przeznaczając kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów na poszerzanie zakresu swojej działalności.

Są to takie cele jak: wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, zakup lub wymianę służbowego samochodu, czy zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania potrzebnego do pracy. Cele te ewidentnie mogą wpłynąć na dochody takiego kredytobiorcy, a co za tym idzie na możliwości spłaty zaciągniętego kredytu.

Pamiętajmy, że przy obliczaniu zdolności kredytowej banki korzystają również z rejestru BIK i BIG, i tam mogą ocenić scoring danej osoby i sprawdzić jej wiarygodność, a tym samym możliwość spłaty zadłużenia.

Na jakich warunkach uprawiając wolny zawód można dostać kredyt hipoteczny ?

Zwykle uprawiając wolny zawód można otrzymać kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów na lepszych warunkach. Oczywiście jest to zależne od oferty kredytu hipotecznego danego banku. Jednak przyglądając się ofertom dostępnym na rynkach, można wysunąć takie wnioski.

Jeżeli dana osoba wykonuje któryś z zawodów zaufania publicznego, można liczyć, że bank będzie wymagał od niej przy zaciągnięciu mniejszych zobowiązań jedynie oświadczenia o wysokości uzyskiwanego dochodu, aby obliczyć zdolność kredytową, w innym przypadku są to często zaświadczenia o zarobkach, pit, wyciąg z konta lub inne dokumenty potwierdzające faktyczne dochody.

Przestaje to być jednak regułą, ponieważ zdarzało się, że wnioskodawcy zawyżali swoje dochody, co wpływało na wysokość zdolności kredytowej, decyzję kredytową, ale również na to jak spłacany był kredyt. Zależy to również od produktu, o który ubiega się kredytobiorca.

Jeśli jest to kredyt gotówkowy procedury będą mniej skomplikowane, natomiast gdy badana jet zdolność kredytowa dla kredytu hipotecznego będą one bardziej złożone, i samo oświadczenie z pewnością nie wystarczy.

Kredyt dla wolnych zawodów bez prowizji?

Na rynku znaleźć możemy również oferty preferencyjne dla wolnych zawodów. Charakteryzują one często obniżeniem marży, lub prowizji. Często mogą oni liczyć też na wyższą kwotę finansowana. A spłata może zostać wydłużona o kilka miesięcy, można też liczyć na tzw. wakacje kredytowe, czyli karencję w spłacie.

Osoby wykonujące wolne zawody mogą mieć jednak pewność, że bank sprawdzi ich w wymienionych wyżej rejestrach. Weźmie pod uwagę nie tylko zawód, zarobki czy historię kredytową.

Często istotne będzie także wykształcenie, liczba osób na utrzymaniu potencjalnego kredytobiorcy i jego wiek. Oczywiście przy kredycie istotne są też parametry zobowiązania, o które się ubiegamy takie jak: kwota, oczekiwany okres spłaty należności oraz cel, na jaki zaciągany jest kredyt.

W takiej sytuacji bank wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonywanie danego zawodu.

Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów przez Internet?

Zwykle poszukując najlepszej oferty pierwszym naszym krokiem jest sprawdzenie oferty na stronie internetowej banku. Tak z pewnością będzie i w tym przypadku. W ten sposób z łatwością porównamy oferty, znajdziemy te najkorzystniejsze. Wiele formalności obecnie można załatwić tą drogą.

Jeśli chodzi o kredyty na mniejsza kwotę, bez zabezpieczeń często można dopełnić formalności na oświadczenie. Wówczas procedura nie trwa długo. Należy wypełnić wniosek, w którym trzeba podać podstawowe dane.

Następnie bank sprawdzi klienta w bazach dłużników takich podmiotów jak między innymi Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Dłużników oraz Biuro Informacji Kredytowej. Podjęcie takiej decyzji może potrwać nawet jeden dzień. W przypadku kredytów hipotecznych procedura nie przebiega tak szybko.

Bank musi rozpoznać jak zabezpieczony jest kredyt i zebrać dużo więcej informacji. W pierwszej kolejności warto udać się najpierw do placówki, sprawdzić zdolność kredytową. Obecnie możemy to wykonać również sami, korzystając z kalkulatorów dostępnych w Internecie.

Pod uwagę wzięte zostaną takie kryteria jak: rodzaj kredytu, okres spłaty, wysokość wkładu własnego, dotychczasowe zobowiązania finansowe, wielkość oraz koszty utrzymania gospodarstwa domowego, historia współpracy z bankiem, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, liczba członków rodziny. Następnie warto wybrać finansowaną nieruchomość.

Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna to to samo?

W tym miejscu warto rozróżnić dwa pojęcia pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na zakup nieruchomości, jej wykończenie czy remont.

Pożyczki natomiast udzielane są pod zastaw jednak na dowolny cel. Zwykle też pożyczka udzielana jest na krótszy okres, oraz na mniej korzystnych warunkach ze względu na rodzaj zabezpieczenia. Gdy już wybierzemy konkretna ofertę nieruchomości, należy ją zestawić z ofertą banku.

Banki na różne oferty mogą nam zaproponować różne warunki spłaty. Wybierzmy te ofertę, której oprocentowanie, ilość rat będą w konkretnym przypadku najkorzystniejsze patrząc długoterminowo.

Formalności przy kredycie

Po otrzymaniu satysfakcjonującej oferty, aby otrzymać zgody banków musimy przedłożyć odpowiednie dokumenty i przekazać komplet danych.

Z pewnością będą to: dowód osobisty, często drugi dowód tożsamości (prawo jazdy, paszport), w przypadku małżeństw posiadających rozdzielność majątkową – dokument potwierdzający ten stan, orzeczenie sądu w przypadku małżeństw w separacji bądź po rozwodzie.

Ponadto należy wskazać dokumenty dochodowe, czyli: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach i wyciąg z rachunku bankowego z okresu 6 lub 12 miesięcy.

Natomiast jeśli prowadzimy firmę: decyzja o nadaniu numerów NIP i REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, deklaracja PIT-36 (lub PIT 36-L) za ostatni rok, zaświadczenie o dokonywaniu regularnych wpłat w ZUS i US, wydruk z księgi przychodów i rozchodów.

Poproszeni zostaniemy też o przedstawienie dokumentów dotyczących naszych innych zobowiązań kredytowych. Ich brak nie zawsze jest dla nas korzystnym, budowanie pozytywnej historii kredytowej w rożnych bankach jest często dobrym rozwiązaniem.

Kolejno podpisana zostanie umowa przedwstępna lub deweloperska. Po czym następuje złożenie poprawnie wypełnionych wniosków oraz wszystkich dokumentów do banku, które zostaną zweryfikowane przez bank. Bank dokona oceny scoringowej pod kątem możliwości finansowych.

Zweryfikuje nasze zobowiązania. Dokona wyceny nieruchomości, czyli tego ile według banku warte jest mieszkanie, czy inna nieruchomość, którą chcemy nabyć. W przypadku kredytu hipotecznego bank musi mieć pewność, że pożyczone pieniądze będą zabezpieczone, dlatego też przeprowadza wycenę nieruchomości na swoją rękę.

Ma to na celu stwierdzenie faktycznej wartości nieruchomości, która zostanie finansowana kredytem. Zwykle dokonują tego przedstawiciele banku, którzy udają się pod dany adres. Następnie wydana zostanie decyzja kredytowa. W przypadku, gdy otrzymamy zgodę dojdzie do podpisania umowy kredytowej na zakup.

Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów to oferta skierowana dla konkretnej grupy osób ubiegających się o kredyt hipoteczny. Przy ubieganiu się o ten rodzaj kredytu hipotecznego musimy mieć na uwadze, że oprócz faktu wykonywanego zawodu przeprowadzone zostanie badanie zdolności kredytowej.

Będziemy musieli również przedstawić cel finansowania. Kredyty dla wolnych zawodów i profesjonalistów udzielane są chętnie, jednak musimy brać pod uwagę, że zarówno w prawodawstwie, jak i w ofertach banków zachodzą zmiany. Warto przed podjęciem ostatecznej decyzji przyjrzeć się dokładnie proponowanym ofertom.