Kredyty Dla Księgowych

Pomożemy Ci znaleźć najlepszy kredyt na rynku​

Jak otrzymać kredyt dla księgowych?

Złóż wniosek

Wypełnij formularz lub zadzwoń w godzinach pracy

Poczekaj na decyzję

Postaramy się przedstawić Ci decyzję kredytową w ciągu 24 godzin

Podpisanie umowy

Jesteśmy gotowi pojawić się w wybranym przez Ciebie miejscu

Finansowanie kredytu dla:

Godziny Pracy: Poniedziałek - Piątek 09:00 - 17:00
Zadzwoń:

Księgowy to jeden z zawodów postrzeganych jako zawód zaufania publicznego. Obecnie zapotrzebowanie na usługi księgowych jest spore i stale rośnie. Biznes w Polsce z każdym rokiem się profesjonalizuje, a co za tym idzie każdy przedsiębiorca zleca prowadzenie księgowości profesjonalistom. Powstaje więc pytanie: czy księgowi rozwijając działalność gospodarczą mogą liczyć na kredyty dla wolnych zawodów na preferencyjnych warunkach?

Kim jest księgowy?

Księgowy określany jest często jako wolny zawód. Prawo jednak nie definiuje tego pojęcia. Osoby wykonujące zawód księgowego zajmują się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

W zakresie ich obowiązków leży: ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych (informowanie kierownictwa jednostki o stanie firmy) oraz zewnętrznych (rozliczenia podatkowe i statystyczne) oraz obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa.

Wyróżnia się też zawód księgowego certyfikowanego. Może nim zostać osoba, która: ma pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie została skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe.

Ponadto musi on: odbyć trzyletnią praktykę w księgowości, mieć wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość, lub odbyć trzyletnią praktykę w księgowości i mieć wykształcenie magisterskie lub równorzędne oraz ukończyć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, lub mieć dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie minimum średnie oraz zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Księgowy na etat czy samozatrudnienie?

Księgowy może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Praca ta może być świadczona na rzecz właściciela przedsiębiorstwa prowadzącego dowolną, niezwiązaną z rachunkowością, działalność, jak i na rzecz biura rachunkowego. Może on również prowadzić biuro rachunkowe na własnym rozrachunku.

Zadania księgowego

Wśród głównych zadań księgowego w firmie znajdują się: prowadzenie ksiąg rachunkowych, tworzenie zestawień obrotów i sald, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów, katalogowanie dokumentów.

Księgowy m. in. prowadzi ewidencje zdarzeń gospodarczych, weryfikuje dowody księgowe pod względem ich prawidłowości i legalności, archiwizuje dokumentację, nadzoruje prawidłowość rozliczeń z kontrahentami i instytucjami publicznymi, oraz sporządza sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, czy deklaracje ZUS.

Refinansowanie lub konsolidacja

Na rynku znajdziemy oferty kredytów refinansowych i konsolidacyjnych dla księgowych. Wielu klientów korzysta z takiej oferty chcąc wydłużyć okres kredytowania o kilka lub kilkanaście miesięcy, zmniejszyć wysokość rat lub zmniejszyć wysokość oprocentowania.

W przypadku gdy ma to być kredyt na spłatę kredytu w innym banku potrzebna będzie umowa refinansowanego kredytu lub dokument/wydruk z systemu bankowości elektronicznej, w którym wskazany jest numer rachunku do spłaty kredytu oraz aktualne saldo do spłaty.

Gotówkowy, bez zaświadczeń, a może odnawialny

Oczywiście, to jaki kredyt wybierzemy zależy od naszych potrzeb i potrzeb naszej firmy. Jeśli prowadzimy działalność i potrzebujemy dodatkowych środków na pokrycie bieżących potrzeb, to warto zastanowić się nad kredytem obrotowym. Często jest to lepsza opcja niż zwykły kredyt gotówkowy.

Taki limit w rachunku pomoże nam wykorzystać określoną kwotę. Nie oznacza to niskiej kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu to nawet 500 000 zł. Kredyt obrotowy jest wygodnym sposobem finansowania inwestycji oraz bieżących wydatków.

Często można o niego wnioskować przez Internet, jeśli posiadamy już rachunek w danym banku. Wystarczy wprowadzenie swoich danych osobowych do systemu internetowego,

Kredyt bez zaświadczeń

Przy mniejszych kwotach skorzystać można z oferty kredytu bez zaświadczeń na kilka miesięcy. Często wystarczy okazanie jedynie dowodu osobistego oraz złożenie wniosku online i oświadczenie o dochodach.

Bank, lub inna instytucja finansowa sprawdzi wówczas rejestry takie jak BIK i sprawdzi historię kredytową. Na tej podstawie wyda decyzję kredytową. Maksymalna kwota takiego kredytu nie będzie wysoka, jednak można liczyć na szybkie zrealizowanie transakcji.

Uważajmy jednak, ponieważ często oprocentowanie takich kredytów jest wysokie, naliczona zostaje także prowizja. Kredyt taki przeznaczyć można na dowolny cel. Jeśli zaciągamy taki kredyt przez internet zwróćmy uwagę na klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych, przeczytajmy ją zanim wyrazimy zgodę.

Jeśli się na nią zgodzimy kredytodawca ma możliwość przetwarzać nasze dane.

Kto skorzysta z preferencyjnej oferty dla księgowych?

Zwykle na kredyt na preferencyjnych warunkach dla wolnych zawodów (także adwokaci oraz lekarze i notariusze) mogą liczyć: biura rachunkowe prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, biura rachunkowe prowadzone w formie spółki osobowej, ale także księgowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Z całą pewnością ubiegając się o kredyt dla księgowych będą oni musieli okazać dowód osobisty. Przy niskim kredycie może być to dokument wystarczający.

Jeżeli kwota jest wyższa przedstawić będzie trzeba: oświadczenie o dochodach, lub PIT 36/36L wraz z załącznikami za ostatni rozliczony rok, podsumowanie Książki Przychodów i Rozchodów obejmujące miesiące roku bieżącego, wykaz środków trwałych wraz z tabelą odpisów amortyzacyjnych za rok ubiegły i okres bieżący.

Często też wymagane mogą zostać: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon i NIP (jeśli nie są wskazane w CEDIG).

To jakie dokumenty finansowe będziemy musieli złożyć, zależy od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Jeśli prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów będziemy musieli złożyć PIT oraz podsumowanie narastające z poszczególnych m-cy z KPiR za bieżący rok i za rok ubiegły.

Ponadto należy złożyć dokumenty potwierdzające niezaleganie z podatkami, składkami ZUS, remanenty czy amortyzacje.

Proces kredytowania

W pierwszej kolejności istotne jest zebranie informacji na temat ofert dla wolnych zawodów dostępnych na rynku, celem podjęcia decyzji, jakiej wysokości kredyt i na jaki okres będzie dla nas optymalny. Po tym możemy przystąpić do złożenia wniosku.

W przypadku mniejszych kwot środki dostaniemy za okazaniem dowodu osobistego pod warunkiem złożenia wniosku o kredyt lub pożyczkę. Natomiast jeśli mowa o większych kwotach, to po pierwsze poszukajmy najlepszej dla nas oferty w Internecie, lub podczas spotkania z doradcami w banku.

Tam też możemy złożyć wniosek o kredyt. Dowiemy się także jakie dokumenty powinniśmy dostarczyć. Kiedy zgromadzimy wszystkie niezbędne dokumenty, wniosek zostaje podpisany i przekazany do analizy kredytowej. Jeśli ta będzie pozytywna, umowa kredytowa zostanie podpisana.

W ciągu 2-3 dni można spodziewać się środków na koncie. Księgowi mogą liczyć na uproszczona procedurę, oraz minimum formalności, jednak będzie to najłatwiejsze w przypadku kredytów na działalność.

Maksymalna kwota kredytu na jaką może liczyć księgowy zależy od celu na jaki przeznaczone mają być środki oraz formy zabezpieczenia kredytu. Kredyt gotówkowy otrzymać można na min. kilka, kilkanaście, a maksymalnie kilkadziesiąt miesięcy, natomiast przy zabezpieczeniach hipotecznych kredyty przyznawane są na kilkadziesiąt lat.

Wolne zawody, takie jak księgowy z całą pewnością mogą liczyć u przedstawicieli banków na przychylne traktowanie podczas procedury kredytowej. Warunki, które stawia bank w przypadku kredytu dla profesjonalistów są zwykle preferencyjne dla tej grupy klientów.