Wolne zawody a karta podatkowa

Wykonując wolny zawód musimy stanąć przed dylematem jaką formę rozliczenia wybrać. Jaka więc forma rozliczenia będzie najkorzystniejsza, i czy warto wybrać kartę podatkową?

Karta podatkowa to dość popularna forma rozliczenia dla przedstawicieli wolnych zawodów. Nie jest jednak jedyną formą opodatkowania. Dlatego warto się zastanowić jakie są jej wady i zalety.

Karta podatkowa w praktyce

Korzystając z karty podatkowej przedsiębiorca musi co miesiąc odprowadzać stałą kwotę podatku do urzędu skarbowego. Ponadto chcąc zaciągnąć kredyt w banku osoba rozliczająca się kartą podatkową może mieć z tym problem. Wynika to z trudności oceny zdolności kredytowej przez bank, gdyż nie zna on faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Ponadto chcąc rozliczać się za pomocą karty podatkowej, należy spełniać warunki takie jak: przedsiębiorca nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej, małżonek przedsiębiorcy nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie, brak korzystania z usług osób zatrudnionych wyłącznie przez siebie, z wyjątkiem usług specjalistycznych, nie wytwarzanie wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów akcyzą, funkcjonującą na terytorium państwa polskiego.

Wolny zawód, czyli jaki?

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym jako wolne zawody, zostali wskazani przedstawiciele takich zawodów jak: lekarze, lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, weterynarze, tłumacze, korepetytorzy. Aby jednak w Polsce rozliczać się za pomocą uproszczonych form opodatkowania nie wystarczy jedynie wykonywać te zawody. Ponadto trzeba świadczyć usługi tylko na rzecz osób fizycznych. Nie można także zatrudniać osób wykonujących ten sam zawód na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Czytaj też o: Wolne zawody a składki zus

Osoby, które spełniają te warunki są uprawnione do prowadzenia rozliczeń wedle najwyższej stawki ryczałtu lub karty podatkowej. Spośród tego grona wyłączeni są tłumacze, którzy mogą rozliczać się ryczałtem ewidencjonowanym.

Karta podatkowa, a może ryczałt?

Osoby wykonujące wolne zawody mogą rozliczać się ryczałtem lub kartą podatkową. Warto zdecydować się na tę formę, która będzie korzystniejsza dla danego zawodu, w danej sytuacji. Są to jednak formy opcjonalne. Przedstawiciele wolnych zawodów mogą rozliczać się również na zasadach ogólnych (stawka 18% lub 32% w zależności od kwoty uzyskiwanego dochodu), opodatkowanie stawką liniową (stawka 19% – niezależnie od uzyskiwanego dochodu).

Zalety karty podatkowej

Zwykle karta podatkowa (podobnie jak ryczałt) nie jest opłacalna przy wysokich kosztach. Przy wyliczaniu kwoty podatku nie bierze się bowiem pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. W przypadku karty podatkowej jest to zwykle stała kwota. Jest ona zależna od czynników takich jak: wykonywana profesja, miejsce zamieszkania, czy liczba zatrudnionych pracowników.

Ponadto podatek przy karcie podatkowej zapłacimy nawet jeśli działalność nie przynosi żadnych zysków. W przypadku niektórych wolnych zawodów opłaty liczone są za godzinę pracy, w takiej sytuacji nie ma obowiązku odprowadzania podatku jeśli działalność nie przynosi zysków.

Raz w roku można zmienić formę opodatkowania, co może być korzystne przy zakładaniu nowej działalności. Wówczas często konieczny jest zakup sprzętu, auta. W takiej sytuacji warto rozważyć rozpoczęcie działalności korzystając z zasad ogólnych, po czym przejść na kartę podatkową.

Co ważne, karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zwalniają z konieczności prowadzenia księgowości w formie KPiR. Zestawiając stawkę ryczałtu z kartą podatkową, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wolnych zawodów wynosi 20%. Jest to wysoka stawka i ryczałt często jest niekorzystny w porównaniu do zasad ogólnych i podatku liniowego. W tym przypadku karta podatkowa może przynieść wiele korzyści.

Osoby wykonujące wolne zawody mogę rozliczać się na podstawie karty podatkowej. Nie jest to jednak jedyna opcja rozliczenia. Warto przed podjęciem decyzji przeanalizować wszystkie dostępne opcje i dopasować tę, która jest najlepsza w danym przypadku.