Kredyt gotówkowy bez BIK

Dokładna i precyzyjna weryfikacja wiarygodności finansowej klienta to podstawowe zadanie banku przed udzieleniem kredytu gotówkowego. Z tego właśnie względu przyszły kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem kredytowym wiele niezbędnych dokumentów, na podstawie których zostanie oceniona jego zdolność do spłaty zobowiązania.

Mowa tutaj o zaświadczeniu o zarobkach, formie i stażu zatrudnienia, sytuacji rodzinnej, a także o historii kredytowej. Dodatkowo banki weryfikują swoich klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Czym jest BIK i jakich informacji dostarcza? Czy można dostać kredyt gotówkowy bez BIK? Jeśli tak na jakich warunkach?

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej działa na rzecz systemu bankowego w Polsce i jest głównym źródłem wiarygodnej informacji o uczestnikach rynku finansowego: osobach fizycznych oraz podmiotach gospodarczych. Mówiąc wprost BIK sprawdza jak regulowane są zobowiązania kredytowe i finansowe.

Ogromną zaletą Biura Informacji Kredytowej jest zebranie i scalenie danych w jednym miejscu skąd można pobrać kompletne informacje dotyczące historii spłaty kredytów w określonych odcinkach czasowych oraz ewentualnego zadłużenia kredytobiorcy, które nie zawsze jest ujawniane w przedkładanych w banku dokumentach.

Udzielając kredytu gotówkowego bank musi mieć pewność, że zobowiązanie zostanie spłacone bez zbędnej zwłoki. W ten sposób bank chroni i zabezpiecza swoje interesy i wiąże się umową wyłącznie z wiarygodnymi finansowo klientami.

Warto również mieć na uwadze, że nie tylko zła historia kredytowa czy zadłużenie mogą mieć wpływ na decyzję banku o odmowie przyznania kredytu, ale również tzw. czysta karta w BIK – czyli sytuacja, kiedy na naszym koncie nie ma żadnych kredytów i pożyczek.

Z jednej strony oznacza to faktycznie brak zadłużenia, ale dla banku jest to sygnał ostrzegawczy, że profil finansowy klienta nie jest możliwy do weryfikacji. Dobrą praktyką jest więc zaciąganie drobnych kredytów gotówkowych i pożyczek oraz spłacanie ich w terminie po to, by budować swoją wiarygodność finansową.

Czy można otrzymać kredyt bez BIK?

W polskim prawie bankowym nie ma żadnej możliwości uzyskania kredytu gotówkowego bez wcześniejszej weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej.

Są do tego zobowiązane wszystkie banki, które posiłkują się często dodatkowymi narzędziami w postaci Krajowego Rejestru Długów – czyli bazy danych, która gromadzi informacje o zobowiązaniach finansowych kredytobiorcy w innych instytucjach.

Analizując możliwość uzyskania kredytu bez BIK trzeba mocno podkreślić jeden ważny element: kredytu w polskim prawie może udzielić tylko bank. Nie ma do tego uprawnień żadna inna instytucja finansowa. I tutaj jest furtka, która pozwala zaciągnąć zobowiązanie pieniężne bez weryfikacji w BIK – mowa o pożyczce bez BIK.

Pożyczka jest zobowiązaniem finansowym niemal identycznym jak kredyt gotówkowy z tą różnicą, że może być udzielona przez instytucję poza bankową, która działa w oparciu o przepisy prawa cywilnego i ustawę o kredycie konsumenckim i nie został na nią nałożony obowiązek weryfikacji w BIK.

Wielu konsumentów, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku niedużej sumy pieniędzy, a jednocześnie ich historia i wiarygodność finansowa nie są idealne, korzysta z pożyczek bez weryfikacji w BIK.

Warto jednak mieć na uwadze, że taka forma pożyczki z uwagi na duże ryzyko dla pożyczkodawcy nie daje możliwości zaciągnięcia wysokich zobowiązań finansowych z długim okresem spłaty.

Co więcej, oferta pożyczki bez BIK zawsze będzie mniej korzystna niż oferta kredytu gotówkowego właśnie z powodu podwyższonego ryzyka po stronie pożyczkodawcy.

Podsumowując, w polskim prawie bankowym nie ma możliwości pominięcia weryfikacji historii finansowej klienta w Biurze Informacji Kredytowej przy wniosku o kredyt gotówkowy – każdy bank bez wyjątku zobowiązany jest do takiej kontroli potencjalnego kredytobiorcy.

Zobowiązanie pieniężne bez BIK można uzyskać wyłącznie w instytucji poza bankowej, gdzie procesy weryfikacji klientów są mocno zredukowane.

Korzystając z pożyczki bez BIK należy zadbać o jej terminową spłatę, ponieważ dane te również trafią do bazy danych Biura Informacji Kredytowej.

Może to mieć dla kredytobiorcy znaczenie w późniejszym okresie, gdy będzie starał się np. o kredyt hipoteczny na budowę wymarzonego domu czy zakup mieszkania.