Powiedz do widzenia Liborowi: Saron przejmuje kontrolę!

W ostatnich latach pojawiły się obawy co do integralności London Interbank Offered Rate (LIBOR), stopy procentowej referencyjnej wykorzystywanej w różnych instrumentach finansowych. Potencjał manipulacji tą stopą spowodował, że wiele krajów poszukuje alternatyw, w tym Szwajcaria wprowadziła Swiss Average Rate Overnight (SARON) jako zastępstwo dla LIBOR w niektórych walutowych pożyczkach.

Od wprowadzenia go 1 stycznia 2022 r., SARON zyskał reputację bardziej niezawodnej i wiarygodnej stopy referencyjnej niż LIBOR.

Ten artykuł ma na celu zbadanie wprowadzenia SARON jako alternatywy dla LIBOR oraz jego wpływu na pożyczkobiorców i banki. Porównamy SARON i LIBOR, przeanalizujemy obawy pożyczkobiorców oraz omówimy zalety SARON jako stopy referencyjnej. Dodatkowo, przyjrzymy się wpływowi SARON na stopy procentowe i jak wpłynie to na kredyty hipoteczne i kredyty.

Przez zgłębianie tych tematów mamy nadzieję dostarczyć czytelnikom kompleksowego zrozumienia SARON i jego roli w zmieniającej się przestrzeni finansowej.

Porównanie z LIBOR-em

Porównanie między stopami procentowymi SARON i LIBOR podkreśla fundamentalną różnicę między tymi benchmarkami. Podczas gdy LIBOR jest stopą perspektywiczną, co oznacza, że ​​szacuje koszty pożyczek na przyszły okres, SARON jest stopą retrospektywną, która oblicza średni koszt pożyczek jednodniowych z poprzedniego dnia.

Ta różnica jest istotna, ponieważ wpływa na sposób, w jaki banki i instytucje finansowe korzystają z tych benchmarków do obliczania stop procentowych dla pożyczek i innych produktów finansowych. W praktyce retrospektywny charakter SARON oznacza, że ​​jego stopy są bardziej niezawodne i mniej podatne na manipulacje niż stopy LIBOR.

Jest to dlatego, że obliczanie stóp SARON opiera się na rzeczywistych transakcjach, które miały miejsce na rynku, podczas gdy stopy LIBOR opierają się na szacunkach dostarczanych przez panel banków. Dlatego przejście z LIBOR na SARON jest pozytywnym krokiem dla pożyczkobiorców, ponieważ zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych zmian w stopach procentowych i zapewnia, że ​​są one oparte na dokładnych danych rynkowych.

Zmartwienia pożyczkobiorców

Zmartwienia i obawy zostały wyrażone przez kredytobiorców w związku ze zmianą z LIBOR na SARON jako stawkę referencyjną dla niektórych pożyczek walutowych, w tym pożyczek szwajcarskich franków. Jednym z głównych zmartwień jest możliwość wzrostu stóp procentowych dla pożyczek indeksowanych do SARON, co może prowadzić do trudności finansowych dla kredytobiorców.

Niektórzy kredytobiorcy obawiają się również, że zmiana na SARON może unieważnić ich istniejące umowy lub wpłynąć na ich zdolność do egzekwowania swoich praw. Inną obawą jest potencjalny wpływ zmiany na kredytobiorców posiadających hipoteki walutowe, zwłaszcza te z pożyczkami szwajcarskimi franków.

Ci kredytobiorcy mogą obawiać się stabilności stóp SARON i potencjalnych fluktuacji, które mogłyby wpłynąć na ich spłaty. Ponadto niektórzy kredytobiorcy mogą obawiać się braku przejrzystości wokół stóp SARON, co mogłoby utrudnić im zrozumienie sposobu obliczania ich stóp procentowych.

Wreszcie, istnieją obawy dotyczące potencjalnych roszczeń wynikających z wcześniejszych umów, które mogą stać się nieważne wraz z wprowadzeniem SARON, chociaż eksperci uspokajają kredytobiorców, że takie obawy są bezpodstawne.

Hipoteki i pożyczki

Jednym ważnym aspektem do rozważenia podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny jest wpływ umów na czas określony na zdolność kredytową. Umowy na czas określony, zwane również umowami tymczasowymi, to umowy o pracę z ustaloną datą zakończenia.

Pożyczkodawcy często widzą pożyczkobiorców z umowami na czas określony jako wyższe ryzyko, ponieważ istnieje niepewność co do przyszłych dochodów pożyczkobiorcy. Ta niepewność może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową pożyczkobiorcy i zdolność do uzyskania kredytu hipotecznego.

Jednak istnieją sposoby dla pożyczkobiorców z umowami na czas określony, aby poprawić swoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego. Jednym z nich jest dostarczenie dowodu stabilnej historii pracy, nawet jeśli obejmuje ona wiele umów na czas określony. Innym sposobem jest dostarczenie dowodu przyszłych dochodów, takich jak oferta pracy lub odnowienie umowy. Dodatkowo, posiadanie większego wkładu własnego lub współpochodzącego może również poprawić szanse pożyczkobiorcy na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Dla pożyczkobiorców z umowami na czas określony ważne jest, aby omówić swoje opcje z pożyczkodawcami i brokerami hipotecznymi, aby określić najlepszy kierunek działania.

SARON jako stopa referencyjna

Przy rozważaniu stawek referencyjnych dla instrumentów finansowych ważne jest zauważenie, że SARON jest wymieniony jako stopa referencyjna przez Europejski Urząd Nadzoru Giełdowego i Papierów Wartościowych (ESMA). Oznacza to, że SARON jest zaufanym i niezawodnym punktem odniesienia dla produktów finansowych w kilku krajach europejskich. SARON jest obliczany na podstawie średniej stopy transakcji kredytów międzybankowych na noc w szwajcarskim rynku międzybankowym. Jest publikowany przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG, która jest odpowiedzialna za zbieranie i dystrybucję danych związanych z SARON.

Jednym z kluczowych zalet SARON jest jego ustalona korekcyjna marża, która różni się w zależności od długości stopy SARON. Zapewnia to, że stopa nie podlega znaczącym wahań, co może być istotne dla pożyczkobiorców i pożyczkodawców przy obliczaniu oprocentowania kredytów. Dodatkowo, SARON ma mniejsze ryzyko manipulacji niż LIBOR, co było jednym z głównych powodów jego zastąpienia.

Ogólnie rzecz biorąc, SARON jest niezawodnym i godnym zaufania punktem odniesienia dla instrumentów finansowych i prawdopodobnie stanie się coraz bardziej popularny w nadchodzących latach.

Co to jest SARON?

Szwajcarska Średnia Stopa Overnight (SARON) to stopa oprocentowania referencyjna, która została wprowadzona jako alternatywa dla LIBOR dla niektórych kredytów walutowych, w tym kredytów frankowych. Jest to dzienna stopa referencyjna, która odzwierciedla nocne stopy procentowe na szwajcarskim rynku pieniężnym w frankach szwajcarskich. SARON jest obliczany na podstawie transakcji i ofert od uczestniczących szwajcarskich banków, co zapewnia jego niezawodność i przejrzystość.

SARON jest publikowany przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG i ma stały spread korekcyjny, który zależy od długości stopy SARON. Na dzień 1 kwietnia 2022 r. stawki SARON wynosiły 0,7016% dla 1M, 0,7075% dla 2M, 0,7079% dla 3M, 0,7059% dla 6M i 0,7131% dla 1R.

Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., zastępując LIBOR we wszystkich instrumentach finansowych w UE. SARON jest jednym z kilku alternatywnych wskaźników referencyjnych do LIBOR, wybranym przy wsparciu państw członkowskich UE ze względu na ryzyko manipulowania stawką LIBOR.

Zalety SARON-u

Przechodząc do kolejnego podtematu, ważne jest omówienie zalet SARON jako stawki referencyjnej. Jedną z głównych zalet SARON jest mniejsze ryzyko manipulacji w porównaniu z LIBOR. Wynika to z faktu, że SARON opiera się na rzeczywistych transakcjach nocnych na rynku pieniężnym franka szwajcarskiego, podczas gdy LIBOR opierał się na szacunkach dostarczanych przez banki. To sprawia, że SARON jest bardziej wiarygodną i zaufaną stawką referencyjną, zapewniającą uczciwe i dokładne ceny dla pożyczkobiorców.

Kolejną zaletą SARON jest stały spread korekcyjny, który ogranicza wahania stawki. To zapewnia pewną stabilność dla pożyczkobiorców, którzy mogą planować swoje finanse z większą pewnością, wiedząc, że ich stawki procentowe nie będą podlegać nagłym i nieprzewidywalnym zmianom.

Ponadto, SARON jest powszechnie używany w kilku krajach UE i jest wymieniony jako stawka referencyjna przez ESMA, co czyni go powszechnie uznawanym i rozpoznawalnym benchmarkiem dla transakcji finansowych.

Ogólnie rzecz biorąc, zalety SARON czynią go odpowiednim zastępstwem dla LIBOR w przypadku pożyczek w frankach szwajcarskich, zapewniając większą przejrzystość, niezawodność i stabilność dla pożyczkobiorców.

Wpływ na stopy procentowe

Wprowadzenie SARON jako alternatywy dla LIBOR może spowodować zmiany w wysokości oprocentowania dla pożyczek indeksowanych tymi wskaźnikami odniesienia. Początkowo eksperci byli niepewni, czy SARON spowoduje wzrost czy spadek oprocentowania dla kredytobiorców, ale niektórzy spekulują, że SARON może prowadzić do niższych stóp procentowych dla pożyczek indeksowanych tym wskaźnikiem odniesienia. Jednak wpływ zmiany z LIBOR na SARON na stopy procentowe prawdopodobnie będzie się różnił w zależności od szeregu czynników, w tym od długości okresu kredytowania, rodzaju pożyczki i zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Podczas gdy niektórzy kredytobiorcy mogą być zaniepokojeni potencjalnym wpływem SARON na swoje spłaty kredytów, warto zauważyć, że zmiana z LIBOR na SARON nie powinna mieć znaczącego wpływu na stopy procentowe. Ponadto, przejście na SARON ma na celu zmniejszenie ryzyka manipulacji związanego z LIBOR, zapewniając większą przejrzystość i uczciwość na rynkach finansowych.

Ogólnie ważne jest, aby kredytobiorcy pozostawali na bieżąco z zmianą z LIBOR na SARON i szukali porad od ekspertów finansowych, jeśli mają jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące swoich pożyczek.