Najem instytucjonalny – łatwiejsza eksmisja, korzystniejszy dla wynajmującego

Najem instytucjonalny, czyli umowa najmu mieszkań na dłuższy okres czasu, jest coraz bardziej popularny w Polsce. Według danych opublikowanych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, liczba umów najmu instytucjonalnego wzrosła o ponad 50% w ciągu ostatnich trzech lat.

To rozwiązanie jest skierowane przede wszystkim do osób, które nie chcą lub nie mogą kupić własnego mieszkania, ale potrzebują stabilnego dachu nad głową na dłuższy okres czasu.

Najem instytucjonalny różni się od najmu okazjonalnego przede wszystkim długością trwania umowy oraz korzyściami dla wynajmującego. Umowa taka umożliwia łatwiejsze egzekwowanie eksmisji i nie wymaga od wynajmującego spełnienia wielu formalności, co w przypadku najmu okazjonalnego bywa trudne i czasochłonne.

W tym artykule omówimy szczegółowo, czym jest najem instytucjonalny, kto może z niego skorzystać oraz jakie są jego zalety i wady.

Co to jest?

W przeciwieństwie do bardziej formalnych i skomplikowanych procedur związanych z okresowym wynajmem, wynajem instytucjonalny to umowa najmu między lokatorem a właścicielem na nieokreślony okres, głównie dotycząca nieruchomości mieszkalnych i obejmująca uproszczone procedury eksmisji, co czyni ją korzystną dla właściciela.

Wynajem instytucjonalny to coraz popularniejsza opcja dla właścicieli nieruchomości lub organizacji zajmujących się wynajmem, ponieważ zapewnia większą łatwość w egzekwowaniu eksmisji i rozwiązywaniu umów. Wynika to z faktu, że umowa wynajmu instytucjonalnego zwykle zawiera klauzule umożliwiające uproszczone procedury eksmisji w przypadku niewywiązania się z warunków umowy.

Umowa wynajmu instytucjonalnego jest zwykle prostsza i mniej formalna niż umowa okresowego wynajmu, ponieważ nie wymaga udziału prawników ani rejestracji w organach podatkowych. Umowa najmu jest zwykle przygotowywana przez notariusza, który zapewnia, że spełnione są wszystkie wymagania prawne i że interesy obu stron są chronione.

Warunki umowy najmu mogą być negocjowane między stronami i dostosowane do konkretnych potrzeb każdej ze stron.

Kto może z tego korzystać?

Podmioty, które mogą skorzystać z instytucjonalnego wynajmu, obejmują zarówno osoby fizyczne i prawne, jak i organizacje niekomercyjne zajmujące się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na określony czas, podobnie jak rybak rzucający sieć, aby złapać różne rodzaje ryb.

Oznacza to, że każdy, kto jest zainteresowany wynajmem nieruchomości mieszkalnej na dłuższy okres czasu, może skorzystać z instytucjonalnego wynajmu. Obejmuje to osoby, które posiadają kilka nieruchomości, firmy specjalizujące się w zarządzaniu i wynajmie nieruchomości oraz organizacje non-profit, które zapewniają niedrogie mieszkania dla rodzin o niskich dochodach.

Ponadto, instytucjonalny wynajem nie jest ograniczony tylko do właścicieli nieruchomości. Osoby wynajmujące, które są zainteresowane subwynajmem lub podwynajmem nieruchomości, również mogą skorzystać z instytucjonalnego wynajmu. Wynajem instytucjonalny zapewnia bowiem bardziej bezpieczną umowę najmu, która chroni zarówno najemcę, jak i podnajemcę.

Dodatkowo, instytucjonalny wynajem umożliwia wynajem nieruchomości na dłuższy okres czasu, co może być korzystne dla osób, które szukają stałego lokum.

Ogólnie instytucjonalny wynajem jest opcją warta rozważenia dla każdego, kto jest zainteresowany wynajmem lub dzierżawą nieruchomości mieszkalnej na dłuższy okres czasu.

Zalety dla właściciela nieruchomości

Korzyści wynikające z instytucjonalnego wynajmu obejmują właścicieli nieruchomości, oferując uproszczone procedury, jasno określone zasady i możliwość pobierania dodatkowych opłat za usługi, takie jak utylizacja odpadów. Umowa najmu instytucjonalnego to prawny dokument, który określa warunki najmu, w tym długość najmu, stawkę czynszu i ewentualne dodatkowe opłaty. Ta umowa zapewnia jasną ramę prawną zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i najemcy, zapewniając, że obie strony rozumieją swoje prawa i obowiązki. Uproszczone procedury w przypadku eksmisji w przypadku braku płatności lub innych naruszeń umowy najmu sprawiają również, że instytucjonalny wynajem jest atrakcyjną opcją dla właścicieli nieruchomości.

Instytucjonalny wynajem pozwala również właścicielom nieruchomości pobierać dodatkowe opłaty za usługi, takie jak utylizacja odpadów, co może pomóc zrekompensować koszt utrzymania nieruchomości. Jest to szczególnie ważne dla właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wiele wynajmowanych nieruchomości, ponieważ pozwala im to na osiągnięcie zysku przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości mieszkań dla swoich najemców. Dodatkowo, możliwość ustanowienia jasno określonych zasad i przepisów dla najemców może pomóc w redukcji konfliktów i zapewnieniu, że wszyscy są na tym samym poziomie.

Ogólnie rzecz biorąc, instytucjonalny wynajem jest korzystną opcją dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą zapewnić płynne funkcjonowanie swoich wynajmowanych nieruchomości i zminimalizować ryzyko utraty finansowej.

Wady dla najemcy

Jednym z potencjalnych minusów dla najemców rozważających wynajem instytucjonalny jest konieczność posiadania notarialnie potwierdzonej umowy najmu, co może być bardziej czasochłonne i kosztowne niż standardowa umowa najmu. Jest to szczególnie trudne dla osób, które nie są zaznajomione z procedurami prawno-notarialnymi lub które nie mają łatwego dostępu do notariusza. Dodatkowo, wymaganie notarialnie potwierdzonej umowy najmu może ograniczać elastyczność najemców, którzy preferują wprowadzanie zmian do swojej umowy najmu lub którzy szukają krótkoterminowych najemów.

Innym minusem dla najemców w wynajmie instytucjonalnym jest potencjalnie wyższa cena czynszu. Ponieważ instytucjonalni właściciele mogą dysponować większymi zasobami i bardziej skupiać się na zyskach, mogą pobierać wyższe ceny czynszu niż indywidualni właściciele. Ponadto, instytucjonalni właściciele mogą mieć bardziej rygorystyczne polityki i przepisy, które mogą ograniczać zdolność najemcy do wprowadzania zmian do swojej przestrzeni mieszkalnej lub negocjowania cen czynszu.

Wreszcie, najemcy w wynajmie instytucjonalnym mogą mieć mniejszą kontrolę nad swoim środowiskiem życiowym, ponieważ mogą podlegać bardziej rygorystycznym zasadom i przepisom niż w standardowej umowie najmu.

Porównanie do Najmu Okazjonalnego

Przy porównaniu wynajmu instytucjonalnego z wynajmem okazjonalnym, ten pierwszy wymaga notarialnej umowy najmu, podczas gdy ten drugi może być wykonany za pomocą prostego pisemnego porozumienia. Oznacza to, że proces wynajmu nieruchomości przez wynajem instytucjonalny jest bardziej formalny i wymaga większej liczby procedur prawnych.

Ponadto, instytucjonalni właściciele nieruchomości są bardziej skłonni do skupienia się na zysku, co prowadzi do wyższych cen wynajmu w porównaniu z wynajmem okazjonalnym. Jest to spowodowane tym, że instytucjonalni właściciele mają większe zainwestowanie w nieruchomość i często muszą pokryć koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości, jak również osiąganie zysków.

Inną istotną różnicą między wynajmem instytucjonalnym a wynajmem okazjonalnym jest poziom stabilności i bezpieczeństwa oferowany najemcom. Podczas gdy wynajem okazjonalny jest zwykle na krótsze okresy czasu, wynajem instytucjonalny może trwać lata lub nawet dziesięciolecia. Zapewnia to większe poczucie stabilności dla najemców, ponieważ nie muszą martwić się o znalezienie nowego miejsca do życia co kilka miesięcy lub lat.

Ponadto, wynajem instytucjonalny oferuje większą ochronę dla właścicieli nieruchomości, ponieważ mają oni większe możliwości prawne w przypadku niewłaściwego postępowania najemcy lub niepłacenia czynszu.

Ogólnie rzecz biorąc, wynajem instytucjonalny może być dobrą opcją dla osób poszukujących długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa w swojej sytuacji mieszkaniowej.